Zapisy do przedszkola

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola

ogłasza nabór na rok przedszkolny 2018/2019.

Zapisy trwają do 15 kwietnia 2018 r. 

Karty zgłoszenia do pobrania w sekretariacie przedszkola lub ze strony www.przedszkole.lubrza.pl (do pobrania)

Wypełnione karty zgłoszenia należy dostarczać do sekretariatu przedszkola w godzinach od 7.00 do 15.00