Kalendarz

t e r m i n y  u r o c z y s t o ś c i  i  i m p r e z

w  p r z e d s z k o l u  2 0 1 7 / 2 0 1 8

Czytaj dalej…..

Podane terminy uroczystości oraz  imprez przedszkolnych mogą ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne lub inne okoliczności niezależne od organizatora.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.